Karaoke Revolution


Co to je?

Karaoke Revolution je jednou z dalších Beatmania her, které na trh uvedla firma Konami. V USA vyšli zatím tři a měla jsem možnost hrát dvě z nich. Pro Evropu by měla vyjít první tento prosinec, ale moc nadějí si nedělejte.
Z názvu se můžete dozvědět dvě věci. Prví, jedná se o karaoke. To znamená, že váš úkol je odzpívat určitou skladbu. Druhé slovo je Revolution (Dance Dance Revolution vám něco říká?), které vám možná napoví jak se vaše zpívání bude ohodnocovat.
Na začátku hry si vyberete postavu, které dáte později svůj hlas, a místo, kde budete zpívat. Poté si vyberete song, který se vám líbí. Jsou zde tři druhy obtížností, označené počtem osminových not (1 až 3). Přímo ve hře se vám dole na obrazovce zobrazuje text a daná výška a délka zpívaného slova. Taková beravná šipka, jezdí po 'osnově' a ukazuje vám jestli jste moc vysoko nebo moc nízko z hlasem. Když je vše správně (šipka ve vodorovné pozici), výška zpívané noty zezelená a takový proužek nad 'osnovou' se začne zaplňovat. Pokud se celý naplní budete nakonci taktu ohodnoceni slovem 'Great'. Pokud dáte pár greatů za sebou začne se vám načítat combo. Ještě je zde takový ten půloblouk nadšení publika. Pokud publikum svým úžasným zpěvem nadchnete ručička se posune směrem k zelené.
Po úspěšném (i neúspěšném) zazpívání budete celkově vyhodnoceni. U každé skladby je maximum dosažitelných bodů 50 000. Každá skladba má ale určitou mez, kdy dostanete zlatou desku a kdy platinovou. Obvykle pro zlatou kolem 12 000 a pro platinovou tak 25000.
Mě osobně se hra líbí. Grafika je trochu amerikanizovaná, ale stále japonská. Hudbu povětšinu neznám a tak mé soustředění bylo spíše mířené na 'osnovu'. Na jedinou skladbu, kterou jsem znala se mi podařilo udělat těch 48 877. To bylo ale na 'jednoduchého soudce'. Dobré je také možnost zapnutí/vypnutí doprovázejícího hlasu. Takže pokud skladby vůbec neznáte, můžete si je pustit 'zpívané' a zpívat také (pak se ale zase moc neuslyšíte). c

Last Update 12:02 2004/11/21 S'Tsung